3 m news - Nachrichten

IV. KAPADOKYA ADLİ BİLİMLER KONGRESİ - I.TÜRKÇE KONUŞAN ADLİ BİL&

IV. KAPADOKYA ADLİ BİLİMLER KONGRESİ - I.TÜRKÇE KONUŞAN ADLİ BİLİMCİLER KONGRESİ

Ankara. October 1, 2007. The international news desk of IBS Independent Broadcasting Service Leeds has received following information in a foreign language, which we are not able to translate, because some friends "disappeared"

The information is about an international congress. We are looking for volunteers, which might be able to help us, to translate the following information.

If you are willing to support us in translating the follwing news release, please write to editors@britishnewflash.net

Thank you.

Andreas Klamm, Journalist
editor and founder of
IBS Independent Broadcasting Service Leeds
3mnewswire.org

IV. KAPADOKYA ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

I.TÜRKÇE KONUŞAN ADLİ BİLİMCİLER KONGRESİ

29 Kasım- 2 Aralık 2007

AVANOS

Düzenleyen Kuruluşlar

Avanos Belediyesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ankara Diş Hekimleri Odası

Adli Bilimciler Derneği

Azerbaycan Adli Tıp Kurumu

Düzenleme Kurulu Başkanları

Dr. Mustafa KÖRÜKÇÜ

Avanos Belediye Başkanı

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve

Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Doç. Dr. Merih BAYKARA

Ankara Diş hekimleri Odası Başkanı

Prof. Dr. Şakir MUSAYEV

Azerbaycan Adli Tıp Kurum BaşkanıDüzenleme Kurulu Üyeleri

(Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir)

Prof. Dr. Sema AKA

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiDoç. Dr. Nevzat ALKAN
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yard Doç. Dr. Rasim ARIKAN

Massachusetts
Üniversitesi- USA
Prof. Dr. Ahmet ARSLAN
Gaziantep Üniversitesi
Dr. Yaşar ATABEYMTA

Emn. Müd. Mustafa AYDINKriminal Polis Laboratuvarları
Gülsün AYGÖRMEZ
Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Almanya Rabia BALKANLI
Baş Hukuk Danışmanı-KKTC
Op. Dr. Hüseyin Macir BEKİR
Batı Trakya- Yunanistan Dr. RUSUDAN BERIASHVILITbilisi-Georgia
Hk. Osman Guven ÇANKAYA

Yargitay 9. Hukuk Dairesi

Prof. Dr. Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yücel DENER
Adli Tıp Kurumu
Veysel DİNLERBirleşmiş Milletler Barışgücü-Liberya
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Ve Coğrafya Fak.

Hk. Ali Suat ERTOSUNYargıtay 6.Ceza Dairesi
Prof. Dr. Bilal Mirzelioglu ESEDOV Azerbaycan Respublikasi Baş Adli Psikiyatristi –Azerbaycan

Erdoğan GEDİK

Johann Wolfgang von Goethe Universität- Almanya

Ömer GÖKÇÜMENPennsylvania Üniversitesi- USA
Pervin GÜRLER

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü – KKTC

Doç. Dr. Hanım HALİLOVA

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Edalet HASANOV

Azerbaycan Adli Tıp Kurumu

Prof. Dr. Zafer İLBARSAnkara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Dr. Osman İSFEN
Frankfurt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Hukuku Bölümü- Almanya Dr. Hakan KIZILARSLAN
Ankara Cumhuriyet Savcısı Orm. Müh. Sabri KİRİŞ
Çevre ve Orman Bakanlığı
Psik. Hayati KORKMAZHANAnkara Asker Hastanesi

Dr. Sadun K ÖPRÜLÜ

Kerkük Türkmen Topluluğu

Ayda KÜÇÜK
Sağlık Bakanlığı
Hk.. Necdet OKAY
Yargıtay 21 Hukuk Dairesi

Okan OKTAY

Antropolog- KKTC

Prof. Dr. Köksal ÖNERGATA Acil Tıp A.D.
Yard. Doç. Dr. Kadir ÖZAĞGOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

Alb. Dt. Bülent ÖZDOĞAN

TSK Sağlık Komutanlığı

Em. Müd. Uğur ÖZTÜRK
Kırşehir Valisi Özel Kalem Müdürü

Dr. Altay SUROY RECEPOĞLU

Kosova Adalet Bakanı

Prof. Dr. Saleh SULTANSOYAzerbaycan
Nevin ŞANLI

Sanli Pastore &Hill Inc USA

Doç. Dr. Yücel ŞENYURT

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİRAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hakan H. TÜZKırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Jahangir UMİDULLAEVLEKazakistan Genel Adli Tip Kurumu- Kazakistan

Hk. Erol UZUNER Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Dt. Eşref VAİZ

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı-KKTC

Yard. Doç. Dr. Fatih YAĞMURErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D
Prof. Dr. Fuat YÖNDEMLİ
Selçuk Üniversitesi
Bio. Nurullah ZENGİNAdli Tıp Kurumu

Sempozyum Sekreterleri

Bio. Yeşim DOĞAN ALAKOÇ ( Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Dr. Vugar GÖKÇE ( Azerbaycan Adli Tıp Kurumu)

Kadir HAKÇI ( Avanos Belediyesi)

Ahmet Fuat İLLİEZ ( Avanos Belediyesi)

Dt. Memduh MAZMANCI (Ankara Diş Hekimleri Odası

Dt. Z. Füsun YAŞAR ( Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı


I.TÜRKÇE KONUŞAN ADLİ BİLİMCİLER KONGRESİ


29 Kasım 2007

07.00-

Ankara'dan yola çıkış

10.00-

Kırşehir'e varış ve Ahi Evran, Cacabey, Aşık Paşa ziyaretleri

15.30–16.30

Açılış

Açılış Konuşmaları

Dr. Mustafa Körükçü - Avanos Belediye Başkanı

Doç. Dr. Merih Baykara - Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı

Prof. Dr. Şakir Musayev - Azerbaycan Adli Tıp Kurum Başkanı

Prof. Dr. İ. Hamit Hancı -Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Başkanı

Nevşehir Valisi (Tensip buyurdukları takdirde)

Rauf Denktaş - KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı

16.30–17.10

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fuat Yöndemli ( Selçuk Üniv. Tıp Fak. KBB AD.)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ahmet Arslan (Gaziantep Üniv) Türklerin Kökenleri

Ömer Gökçümen (Pennsylvania Üniversitesi- USA) Moleküler Antropoloji: Orta Asya'da Ortaya Çıkan Genetik Motifler

17.10–17.30

ARA

17.30–18.30

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Köksal Öner (GATA Acil Tıp AD.)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Saleh Sultansoy (Azerbaycan) Türk Cumhuriyetleri ve Bilim Kentleri Merkezleri

Doç. Dr. Hanım Halilova (Ankara Üniv.) Biyojeokimyanın Adli Kullanımı

Dr. Yaşar Atabey (MTA) Tıbbi Jeoloji

30 KASIM 2007

7.30–12.30

Sosyal Program-Kapadokya Turu I

13.30–15.00

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Üniv Dil ve Tarih Coğrafya Fak.)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Fuat Yöndemli (Selçuk Üniv) Kırım'da Adli Tıp Hizmetleri

Op. Dr. Macir Bekir (Yunanistan)
Batı Trakya da Adli Tıp Hizmetler

Dr. Altay Suroy.Recepoğlu (Kosova Adalet Bak.) Kosova da Adli Tıp Hizmetleri

Prof. Dr. Şakir Musayev (Azerbaycan Adli Tıp Kurum Başk) Azerbaycan'da Adli Tıp

15.00–15.30

ARA

15.30–16.15

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Hk. Erol Uzuner (Yargıtay)

Konuşmacılar:

Hk..Necdet Okay (Yargıtay) İş Kazalarında Tazminat

Hk. Ali Suat Ertosun (Yargıtay)
Cezaevleri ve İnsan Hakları

16.15–16.30

ARA

16.30–17.30

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şakir Musayev (Azerbaycan Adli Tıp Kurum Başk)

Konuşmacılar:

Dt. Eşref Vaiz Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı-KKTC , KKTC'de Adli Tıp ve Adli Diş Hekimliği

Prof. Dr. Mihail Michalodimitrakis

Prof. Dr. M. Yaşar İşcan( İst. Üniversitesi-adli tıp ens.) Yunan - Türk Adli Kooperasyonu:

Çok yüksek, çok kolay, çok bilimsel fakat çok geç değil"

Leiçiu Gheorgi (Başsavcı Gagauzya'da Adli Bilimler

1 ARALIK 2007

7.30–12.00

Sosyal Program-Kapadokya Turu II

13.00–14.30

6. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Yaşar İşcan (İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ens.)

Konuşmacılar:

Yard. Doç. Dr. Fatih Yağmur (Kayseri Üniv.) Çocuk İstismarı: USA Deneyimi

Av. Sadun Köprülü Türkmenler ve Adli Tıp

Prof. Dr. P. Sema Aka (Ankara Üniv) Dişlerin Hafızası

Prof. Dr. Zafer İlbars (Ankara Üniv) Suç Antropolojisi

14.30–15.00

ARA

15.00–16.00

7. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. P. Sema Aka (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fak.)

Konuşmacılar:

Teodora Pourgiezi - Lefkidi Anestezi Ölümleri

Pablo Ocaha EMCDNA Avrupa Madde ve Madde Bağımlılığı Merkezi

Erdoğan Gedik, (Almanya)
Almanya'da Adli Bilimler

16.00–16.30

ARA

16.30- 17.30

8. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Merih Baykara (Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol (Ankara Üniv)
Antropolojinin Adli Bilimlerde Yeri ve
Önemi

Prof. Dr. İbrahim Tekdemir (Ankara Üniv) Adli Osteoloji


Doç. Dr. Yücel Şenyurt

( Gazi Üniversitesi) Adli Arkeoloji

2 ARALIK 2007

8.30–9.30

9. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer İlbars (Ankara Üniv.)

Konuşmacılar:

Dr. Hayati Korkmazhan (Ankara Asker Hast.) Türk Devletlerinde Adli Psikiyatri Uygulamaları

Bilal Mirzalıoğlu Esedov (Azerbaycan) Azerbaycan'da Adli Psikiyatri Uygulamaları

09.30–10.00

ARA

10.00–12.00

10. Oturum: Adli Diş Hekimliği Paneli

Panel Başkanı: Eşref Vaiz ( Sağlık Sosyal Yard. Bakanlığı-KKTC)

Konuşmacılar:

Dt. İzgü Bayer (KKTC) Kıbrıs'ta Adli Tıp ve Adli Diş Hekimliği

Doç. Dr. Merih Baykara (Ankara DHO Başk.)
Diş Hekimliği ve Hukuk

Yard. Doç. Dr. Serdar Sütçü (Osmanlı Ağız ve Diş Sağ.)
Diş Hekimliği ve DVI

Albay Dt. Bülent Özdoğan (TSK Sağlık Kom.) Türk Devletlerinde Adli Diş Hekimliği

12.00–12.30 Serbest Bildiriler

Adli Muhasebe (İsmail GÜNDÜZ-Samsun Mali Muşavir)

İkizlerde parmakizi (Oğuz Karakuş- EGM Kriminal Dairesi Bşk)

Adli Sosyoloji ( Gözde BİLGİLİOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Engin ÖNEN)

Mısırda Adli Tıp Hizmetleri (Dr. Mohamed EL-SAYED AHMET ATTİA)

"Türkiye' de Kurusıkı Tabancaların Tadilat Yöntemleri Ve Yasal Durumları" (Aylin YALÇIN SARIBEY-

Aydın Jandarma Bölge Kriminal Lab. Başkanlığı

Batı Azerbaycan Khoy Adli Tıp Merkezine Başvuran Maturite Olguları (Dr Atefeh marjaei-Tehran– İran)

12.30–13.00 KAPANIŞ

KONGRE ÜCRETLERİ

1-Tam Konaklamalı Ücret : 250.00.-YTL

2-Tam Konaklamalı Serbest Sunum Ücreti : 200.00.-YTL

3-Kişi Başı Refakatçi Katılım Ücreti : 200.00.-YTL

4-Konaklamasız Sempozyum Ücreti : 100.00.-YTL


3mnewswire.org

2.10.07 00:31

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Verantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung